Program podpory enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019

Vladana BednářováProjekty

SSZZ_OLOMOUC 16.10.2019 PROJEKTY


Projekt Realizace a vybavení přírodní učebny EVVO při Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc.

REALIZACE A VYBAVENÍ PŘÍRODNÍ UČEBNY EVVO PŘI SŠ ZEMĚDĚLSKÉ A ZAHRADNICKÉ OLOMOUC

Ve školním roce 2018/2019 byla koordinátorem EVVO zpracovaná Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory EVVO v OK. Dotace, která byla škole krajem poskytnuta, umožní kvalitnější výuku nejenom ekologie a environmentalistiky, ale i jiných, zejména odborných předmětů.

Realizace projektu bude na podzim v roce 2019. Na botanické zahradě školy, která slouží i jako přírodní učebna EVVO, bude umístěna nová hliníková informační tabule. Na ní bude celkové rozdělení rostlin pěstovaných na botanické zahradě do jednotlivých skupin z hlediska významu pro člověka: Polní a zahradní plodiny, technické a energetické plodiny, léčivé byliny, okrasné rostliny a dřeviny. Ke každé rostlině bude uveden její název, číslo, umístění v plánku a zařazení do skupiny.

K botanické zahradě bude pomocí PC zpracován Průvodce botanickou zahradou s podrobnějšími informacemi o jednotlivých rostlinných druzích v elektronické a papírové formě.

Pro širší dosah informací budou vytvořeny v rámci internetových stránek školy stránky s informacemi o botanické zahradě školy.

Součástí projektu bude realizace vzdělávací akce s cílem informovat prostřednictvím internetu vybrané cílové skupiny o botanické zahradě školy a pozvat žáky základních a středních škol z Olomouce a blízkého okolí k prohlídce této zahrady s odborným výkladem pedagoga naší školy.

Ing. Tomáš Kostka, koordinátor EVVO SŠZZ Olomouc