Projekt SŠZZ 2019

Vladana BednářováProjekty, Stalo se

Projekt SŠZZ 2019
je spolufinancován Evropskou unií

V rámci projektu, který ve škole probíhá v letech 2020 a 2021, budou z výzvy č. 02_18_065 OP VVV čerpány prostředky zejména na personální zajištění poradenského střediska, tedy personální šablony psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce.

Dále budou realizovány doučovací aktivity, tandemová výuka a také stáž u zaměstnavatele v zahraničí.
Nově budou podpořeny rovněž aktivity na domově mládeže, kde bude působit asistentka pedagoga, dojde ke vzdělávání vychovatelů v oblastech inkluze a IT.

V rámci zkvalitňování výuky bylo z prostředků projektu zakoupeno 20 chromebooků a 10 tabletů pro využití ve výuce a zájmové činnosti na DM.