Projekt SŠZZ 2023

Vladana BednářováProjekty, Stalo se

Projekt SŠZZ 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4, zahájila 1. 1. 2023 v rámci

Výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I operačního programu Jan Ámos Komenský

realizaci projektu

SŠZZ 2023 reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003047

Projekt potrvá do 31. 12. 2025 a v jeho rámci budou využity unijní prostředky zejména na financování personálních šablon školního psychologa, asistenta, speciálního pedagoga, kariérového poradce a koordinátora zaměstnavatelů. Dále bude podpořeno vzdělávání učitelů a také inovativní vzdělávání žáků v rámci aktivit na Domově mládeže.