Realizace vybavení přírodní učebny EVVO při Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc

Vladana BednářováProjekty

Z rozpočtu Olomouckého kraje naše škola v roce 2019 obdržela na EVVO částku ve výši 10 000 Kč. Částku jsme vyčerpali v plné výši.

Za využité finanční zdroje jsme pořídili venkovní vitrínu s dvoukřídlými dveřmi, magnety do vitríny a kancelářské potřeby potřebné jak do vitríny, tak i na tvorbu brožur (kancelářský papír, kroužky pro plastovou vazbu, přední folie pro vazbu a zadní kartonové desky).

Vitrína byla nainstalována vedle školní botanické zahrady, byl vytvořen obsah vitríny a informační brožura přístupná nejenom našim žákům a odborným učitelům, ale také široké veřejnosti.

Vitrína slouží jako součást botanické zahrady – přírodní učebny EVVO v areále SŠZZ Olomouc. Ve vitríně je umístěn plán botanické zahrady s rozvržením jednotlivých druhů rostlin a jejich české a latinské názvy. Ve vitríně jsou pravidelně obměňovány informace o druzích pěstovaných na botanické zahradě. K botanické zahradě je pomocí PC zpracován průvodce botanickou zahradou (brožura) s podrobnějšími informacemi o jednotlivých druzích rostlin v papírové a elektronické formě. Prostřednictvím internetu budou o botanické zahradě školy informovány další cílové skupiny a pozvány k prohlídce s odborným výkladem.

Mimo výše uvedeného bude mít projekt i další přínosy: Naše škola naváže v oblasti EVVO spolupráci s dalšími subjekty, zejména dalšími školami. Budou vytvořeny nové environmentální materiály s ekologickou tematikou. Škola naváže v oblasti EVVO další spolupráci s veřejností a prohloubí ji. Škola také učiní další krok k dokončení vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO.

Informační brožura o Botanické zahradě

Projekt finančně podpořil Olomoucký kraj