Realizujeme doučování žáků v rámci národního plánu obnovy

Vladana BednářováProjekty

Potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 naplňujeme realizací doučovacích skupin, do kterých je v tomto pololetí zapojeno 15 učitelů a přes 100 žáků.