Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2021

Vladana Bednářová Projekty

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta představuje nezastupitelný předpoklad
udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu
rozvoje lidské civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy
Evropské unie. Základním předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení
ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé
technicko-ekonomické a sociální oblasti.

Školní program EVVO pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde.

Roční rozpis programu EVVO pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde.

Ing. Tomáš Kostka, koordinátor EVVO SŠZZ Olomouc