ADAPTAČNÍ KURZ

Vladana BednářováStalo se

V letošním školním roce se vedení školy v součinnosti se školním poradenským pracovištěm rozhodlo uspořádat pro všechny 1. ročníky seznamovací adaptační kurz, jehož cílem je snadnější adaptace na nové prostředí třídního kolektivu. Pro naplnění cílů adaptačního kurzu je velmi nezbytným předpokladem vytvoření prostředí důvěry a přátelství, ve kterém se pracuje příjemněji a radostněji. Účastníci se tak mohou bez obav věnovat aktivitám, a necítí se nijak ohroženi ani znevýhodněni.

Vzhledem k velkému počtu žáků jsme oslovili olomoucké P- centrum, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence třídním nejen kolektivům středních škol, ale i jednotlivým žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům.

Adaptační kurzy jednotlivých tříd proběhly v průběhu prvních čtrnácti dní v měsíci září, aby se noví žáci co nejdříve aklimatizovali v novém třídním kolektivu, ale i seznámili s třídním učitelem či učitelkou. Stěžejní náplní jednodenních kurzů byly aktivizační hry a seznamovací sportovní aktivity, při nichž se žáci seznámí nejlépe. Jelikož přálo i počasí, využili lektoři také prostory olomouckého parku, kde aplikovali seznamovací techniky spojené se sportovním vyžitím. Lektoři na závěr kurzu vytvořili žákům prostor pro diskusi a případné návrhy, jak vytvořit a udržet zdravé třídní klima.

Vedení školy i všichni vyučující přejí nováčkům úspěšný start ve studiu na báječné střední škole.

Autor článku: Ing. Hana Fleischmannová