Bankéři do škol

sszz_olomoucStalo se

Pod záštitou České bankovní asociace jsme pro žáky 1. ročníků maturitních oborů zorganizovali workshop na téma Finanční gramotnost a Kyberbezpečnost. Zvyšování finanční gramotnosti ve školách je v současné době zásadním tématem, proto se v rámci projektu Bankéři do škol snaží odborníci z komerčních bank ČR radit žákům a studentům se správou osobních financí, a zároveň je upozorňují na možné hrozby. Rozvíjení digitálních kompetencí a kritické vyhodnocování informací je zásadním faktorem pro bezpečné fungování v kyberprostoru.

Z Komerční banky v Olomouci k nám zavítala paní Michaela Hofman, díky níž žáci získali cenné informace o základních pojmech v bankovnictví, ale i o kryptoměnách a rizicích s nimi spojených – jak bezpečně vybírat z bankomatu, kdy zablokovat platební kartu, co je to bankovní identita, jak si vytvořit silné heslo, v čem spočívá nebezpečí veřejných WiFi sítí apod. Během workshopu se žáci zapojovali do různých aktivit, za které dostali milé dárečky.

Děkujeme paní lektorce za cenné informace a vstřícný přístup!!

Ing. Hana Fleischmannová

Ing. Kateřina Neklová