Informační interaktivní panel

Petr SklenářStalo se

Škola pořídila nový informační interaktivní panel pro zvýšení informovanosti. Poskytuje veškeré informace, které jsou povinně sdělovány na úřední nástěnce a celou řadu dalších možností a informací. Žáci při svém návratu do lavic mohou aktuálně vyzkoušet komfort interaktivního prostředí.