Konference k zemědělskému školství

Vladana BednářováStalo se

Dne 27. 9. se čtyři žáci našich posledních maturitních ročníku zúčastnili konference k zemědělskému školství v Praze na České zemědělské univerzitě. 

Cílem konference bylo poskytnout fundovaný vhled do aktuální situace uplatnění absolventů zemědělských oborů na trhu práce, informovat o současném stavu a budoucnosti digitalizace zemědělství. Pozvání na konferenci přijala paní Benedicte Gjerding Dahlberg z DAFC (dánský zemědělský svaz), která představovala systém zemědělského školství v Dánsku, který klade velký důraz na praxi.

A jak konferenci hodnotí zúčastnění žáci si nyní můžete přečíst.

Konference byla velmi intenzivní, podpořená moderní technikou a věříme, že všechny nově nabyté informace využijeme při hledání budoucího uplatnění. Přijde nám správné diskutovat o minulých, ale především i o současných problémech v zemědělství. Velmi zajímavé téma bylo především digitalizace v zemědělství. Děkujeme naší škole, že nám umožnila se konference zúčastnit.