Nové rozmetadlo

Petr SklenářStalo se

V rámci přípravy školního pozemku na založení porostu pšenice ozimé vyzkoušeli žáci čtvrtých ročníků nové rozmetadlo v kombinaci s následnou orbou. K orbě byl využit traktor s čelním nakladače, který současně zajišťoval nakládku hnoje na rozmetadlo. Hnůj dodala Hanácká zemědělská a.s. Dolany v rámci spolupráce se školou.