Projektový den

sszz_olomoucStalo se

V předvánočním týdnu – v pondělí 18. prosince 2023 se v aule školy uskutečnilo projektové dopoledne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (dále UPOL). V rámci projektu Občanské univerzity – UniON, který UPOL realizuje, nás navštívili studenti univerzity, kteří dobrovolně organizují vzdělávací prezentace na vybraná témata nejen ve školách.

Dle našich požadavků – zcela na míru nám připravili pro žáky 3. a 4. ročníků přednášky na aktuální témata.

Z katedry politologie FF UPOL k nám zavítal student 3. ročníku Jakub Jurek, který se studenty besedoval na téma „Volím volit“. Obsah přednášky byl zaměřen na diskusi o svobodě nejen v Evropě, o demokracii a významu voleb. V letošním roce se v ČR konají krajské a senátní volby, neméně důležité budou i volby do Evropského parlamentu.

Z právnické fakulty UPOL k nám zavítali studenti 5. ročníku Kateřina Kaprálová a Jakub Kvapil, kteří se věnovali tématu „Finanční gramotnost“, kde kombinovali ekonomické a právní poznatky. Obsah přednášky byl zaměřen na problematiku exekucí a insolvencí, ale také jak řešit situace, pokud se do dluhů dostaneme.

Obě přednášky byly vedeny na zcela odborné a profesionální úrovni, žáci byli zapojeni do různých aktivit, a na závěr byl prostor pro velmi přínosnou diskusi.

Děkujeme studentům UPOL za cenné informace a přejeme hodně úspěchů ve studiu.

Ing. Hana Fleischmannová

Ing. Kateřina Neklová