Setí pšenice

Petr SklenářStalo se

I v období nepřítomnosti žáku je třeba udržovat chod školy a zajišťovat připravenost na jejich návrat. I přes dlouhodobou nepřízeň deštivého počasí a nemožnost dodržet agrotechnické lhůty jsme se rozhodli založit porost pšenice ozimé, aby byl k dispozici pro výuku na jarní období. Při absenci žáků se setí chopili sami vyučující a zaměstnanci školy. Bude to současně i experiment, jak se takové pozdní setí projeví na budoucím porostu.