Zahraniční stáž

Vladana BednářováStalo se

Během jarních prázdnin se paní učitelka odborného výcviku Iva Lexová ze Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci vydala v rámci projektu IKAPOK II na týdenní zahraniční stáž do sousedního Slovenska. Velmi přátelsky ji uvítala Spojená škola sídlící na adrese Bratislavská 44 v Malinově.

„Výběr hostitelské školy jsme zcela nechali na paní učitelce Lexové, ale důležitým kritériem byla skladba oborů vybrané školy tak, aby odpovídala jejím odborným zkušenostem. Paní učitelka vyučuje odborný výcvik pro náš obor Prodavač květin, aranžér, a proto jsme s jejím výběrem velmi spokojeni,“ uvedla zástupkyně ředitele Vladana Ondrušková, která na Střední škole zemědělské a zahradnické koordinuje zahraniční mobility ze zmíněného projektu.

„Během jarních prázdnin jsem měla možnost zúčastnit se zahraniční stáže na Slovensku, konkrétně ve Spojené škole. Tato instituce nabízí maturitní obory Sadovnictví a Vazačství, které studuje 70 studentů.

V průběhu mého pobytu jsem se aktivně zapojila do praktické výuky v oblasti vazačství, která se odehrávala v učebně vybavené pracovními stoly, floristickými pomůckami a počítačem s interaktivní tabulí. Žáci měli příležitost pracovat na zadaném výrobku a zároveň si ověřovat jeho správnost na promítacím plátně během výkladu paní učitelky. Výrobky vytvořené studenty byly vystaveny v prosklených vitrínách školy, umístěny v kancelářích (např. ředitelky, zástupkyně) nebo přímo v hlavní budově.

Škola využívá tzv. projektové vyučování, které se ukázalo jako velmi účinné. Žáci dostanou zadání úkolu a samostatně shání informace, vytvářejí výkresy, vyrábějí konstrukce a sepisují zprávu o průběhu plnění úkolu. Učitelka s nimi pouze průběžně konzultuje případné nedostatky. Tento přístup umožňuje ideální propojení praktické výuky s odbornými předměty, ekonomikou, společenskými vědami a světem práce.

Žáci této školy se každý rok účastní několika floristických soutěží, jak na Slovensku, tak v zahraničí. Navštěvují také soutěže Flora Olomouc nebo Děčínská kotva v České republice. Svá ocenění a úspěchy pak prezentují na webových stránkách školy a na nástěnkách umístěných na chodbách.

Můj pobyt na Slovensku byl naplněn novými zážitky a nápady a otevřel mi nový pohled na výuku. Těším se na další spolupráci se slovenskou školou, jejími žáky a vyučujícími.“ nadšeně vylíčila paní učitelka Lexová, účastnice stáže.

„Po příjezdu do domovské instituce byl svolán kulatý stůl s ostatními kolegy z pedagogického sboru, kde se účastnice stáže podělila s nabytými zkušenostmi. Následná diskuze byla velmi přínosná a inspirativní“ doplnila paní Ondrušková.