Program podpory enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019

Vladana BednářováProjekty

Ve školním roce 2018/2019 byla koordinátorem EVVO zpracovaná Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory EVVO v OK. Dotace, která byla škole krajem poskytnuta, umožní kvalitnější výuku nejenom ekologie a environmentalistiky, ale i jiných, zejména odborných předmětů.