Sklizeň chmele

sszz_olomoucStalo se

Třídy 3.A a 4.A se ve své odborné praxi 10. září 2020 zúčastnily exkurze v zemědělském podniku Tršická zemědělská a. s.

pod dozorem Ing. Milan Drimaj (část mechanizace) a Ing. Pavel Tóth (část pěstování rostlin, posklizňová úprava) za účasti úsekové agronomky zmíněného podniku.

První úroda sklizena

Petr SklenářStalo se

V sobotu 1.7.2020 škola úspěšně sklidila první úrodu z vlastních pozemků. Jedná se o ječmen jarní – sladovnický, který budeme dodávat společnosti MSK Kroměříž.