INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

sszz_olomoucÚřední deska

Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování (příloha na internetových stránkách školy nebo přímo v kanceláři ŠJ, Gorazdovo nám. 1). V kanceláři ŠJ za poplatek Kč 100,00 zakoupit čip ke stravování (při ukončení stravování záloha bude vrácena). Úhrada stravného se provádí inkasním způsobem, proto je potřeba si u svého bankovního účtu vyřídit „ Povolení k inkasu“. Ve výjimečných případech lze stravu hradit v hotovosti. Přihlašovat ke stravování se můžete již od 26. 8. do 30. 8. 2019 v době od 8,00 do 12,00 hodin. Z důvodu náročnosti začátku měsíce září doporučuji dle možností tento týden využít k vyřízení přihlášky ke stravě.

Všichni strávníci jsou od 2. 9. 2019 automaticky přihlášeni ke stravě. Odhlášky nebo změnu ve stravování oznamte telefonicky nebo e-mailem.

Celodenní strava pro ubytované žáky se bude připravovat až od úterý 3. 9. 2019.

Text Jana Žákovská