Vyhlášení ředitelského volna

sszz_olomoucÚřední deska

Vyhlášení volných dnů

V souladu s paragrafem 24, odst. 2, Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů dny volna na 3. a 4. ledna 2019.

V Olomouci, dne 5. 12. 2018
Ing. Petr Sklenář
ředitel školy