UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Od pondělí 29. 11. 2021 obnovujeme provoz školní kuchyně. Všichni strávníci jsou ke stravě přihlášeni podle nastavených stravovacích zvyklostí.

Informace pro nové strávníky na školní rok 2023/2024

1. Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování ( příloha na internetových stránkách školy nebo přímo v kanceláři ŠJ, Gorazdovo nám.1) a donést do kanceláře ŠJ k registraci.

2. V kanceláři za poplatek Kč 100,00 zakoupit čip ke stravování (při ukončení stravování záloha bude vrácena).

3. Úhrada stravného se provádí inkasním způsobem, proto je potřeba si u svého bankovního účtu vyřídit „ Povolení k inkasu“.

4. Přihlašovat ke stravování se můžete již od 28. 8. do 1. 9. 2023 v době od 7.00 do 12.30 hodin. Z důvodu náročnosti začátku měsíce září doporučuji dle možností tento týden využít k vyřízení přihlášky ke stravě.

Varianta

Cena

Žáci snídaně + přesnídávka 32,00 Kč
Žáci oběd 40,00 Kč
Žáci večeře + svačina 44,00 Kč
Celodenní strava žáci 116,00Kč
Důchodci / bývalí zaměstnanci oběd 79,00 Kč
Cizí strávníci oběd 95,00 Kč
Cizí strávníci snídaně + přesnídávka 77,00 Kč
Cizí strávníci večeře + svačina 99,00 Kč