UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Od pondělí 29. 11. 2021 obnovujeme provoz školní kuchyně. Všichni strávníci jsou ke stravě přihlášeni podle nastavených stravovacích zvyklostí.

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 8. 2021 dochází k úpravě cen za úplatu stravného:

Žáci snídaně + přesnídávka....Kč 27,00
Žáci oběd...............................Kč 33,00
Žáci večeře + svačina.............Kč 35,00
Celodenní strava žáků............Kč 95,00
Cizí strávníci oběd.................Kč 75,00

Jídelníček

Ceník stravného platný od 1. 8. 2022

Od 1. 8. 2022 dochází k úpravě cen za úplatu stravného.

Varianta

Cena

Žáci snídaně + přesnídávka 29,00 Kč
Žáci oběd 37,00 Kč
Žáci večeře + svačina 40,00 Kč
Celodenní strava žáci 106,00 Kč
Důchodci / bývalí zaměstnanci oběd 75,00 Kč
Cizí strávníci oběd 90,00 Kč
Cizí strávníci snídaně + přesnídávka 72,00 Kč
Cizí strávníci večeře + svačina 94,00 Kč

Informace pro nové strávníky 2022/2023

  1. Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování (příloha na internetových stránkách školy nebo přímo v kanceláři ŠJ, Gorazdovo nám.1).
  2. V kanceláři ŠJ za poplatek 100,00 Kč zakoupit čip ke stravování (při ukončení stravování bude záloha vrácena).
  3. Úhrada stravného se provádí inkasním způsobem, proto je potřeba si u svého bankovního účtu vyřídit „Povolení k inkasu“. Ve výjimečných případech lze stravu hradit v hotovosti.
  4. Přihlašovat ke stravování se můžete již od 25. 8. do 31. 8. 2022 v době od 7,00 do 12,30 hodin. Z důvodu náročnosti začátku měsíce září doporučuji dle možností tento týden využít k vyřízení přihlášky ke stravě.