UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Od pondělí 29. 11. 2021 obnovujeme provoz školní kuchyně. Všichni strávníci jsou ke stravě přihlášeni podle nastavených stravovacích zvyklostí.

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 8. 2021 dochází k úpravě cen za úplatu stravného:

Žáci snídaně + přesnídávka....Kč 27,00
Žáci oběd...............................Kč 33,00
Žáci večeře + svačina.............Kč 35,00
Celodenní strava žáků............Kč 95,00
Cizí strávníci oběd.................Kč 75,00

Jídelníček

Ceník stravného platný od 1. 3. 2023

Od 1. 3. 2023 dochází k úpravě cen za úplatu stravného.

Prosím o případné navýšení limitu pro inkaso.

Varianta

Cena

Žáci snídaně + přesnídávka 32,00 Kč
Žáci oběd 40,00 Kč
Žáci večeře + svačina 44,00 Kč
Celodenní strava žáci 116,00Kč
Důchodci / bývalí zaměstnanci oběd 79,00 Kč
Cizí strávníci oběd 95,00 Kč
Cizí strávníci snídaně + přesnídávka 77,00 Kč
Cizí strávníci večeře + svačina 99,00 Kč

Přihlášení a odhlášení stravy:

  1. E-mailem: jidelna@zemedelkaolomouc.czTelefonicky na čísle: 739 369 009Přes internetový portál www.strava.cz: přihlašovací údaje poskytne vedoucí ŠJOsobně v kanceláři ŠJ na Gorazdově nám.
  2. Objednávání a odběr stravy se provádí prostřednictvím čipu na elektronickém zařízení umístěném v obou provozovnách.
  3. Cena oběda pro žáky SŠ Kč 40,00.Cena celodenního stravování (sn, o, ve) Kč 116,00