Školská rada


Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 13. 11. 2021.

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Člen

Funkce

Lukáš Kainar

žák 3. ročníku studijního oboru Agropodnikání
78 332 Střeň 62

Vojtěch Kašpařík

žák 3. ročníku studijního oboru Zahradnictví
75 606 Velké Karlovice 57

Petra Večeřová

žákyně 3. ročníku studijního oboru Chovatelství
79 601 Prostějov, Martináková 304/12

Za pedagogické pracovníky

Člen

Funkce

Ing. Hana Fleischmannová

učitelka odborných předmětů SŠZZ Olomouc
779 00 Olomouc, Kaštanová 5

Ing. Věra Hausknechtová

učitelka odborných předmětů SŠZZ Olomouc
783 44 Náměšť na Hané, Ludéřov 12

Ing. Tomáš Kostka

učitel odborných předmětů SŠZZ Olomouc
779 00 Olomouc, Foerstrova 37

Návrh na jmenování členů školské rady zřizovatelem

Člen

Funkce

Ing. Milada Měsícová

předsedkyně představenstva, Zemědělské družstvo Unčovice (školní závod)
Vítězná 585/4, 784 01 Litovel

Ing. Luděk Dostál

ředitel, Hanácká zemědělská, akciová společnost Dolany
779 00 Olomouc, Nová Hejčínská 5

Ing. Vladimír Dosoudil

jednatel, AGRA Chválkovice, spol. s r.o.
779 00 Olomouc, Selské náměstí 28

Dokumenty


Činnost

dle § 168 zákona 561/2004 Sb. se školská rad věnuje těmto činnostem:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy