Maturity

Image

Společná část maturitní zkoušky


Společná část se skládá ze dvou povinných předmětů.


  • český jazyk a literatura

    Zkouška se skládá z didaktického testu, slohové práce a ústní zkoušky.

  • Druhý předmět

    Jako druhý předmět si můžeš vybrat matematiku nebo cizí jazyk.


Více informací o Nové maturitě

Termíny společné části maturitJaro 2024: 2.-3.5.2024

Termíny profilové části maturit


Třída

Ústní zkouška

Praktická zkouška

Písemná zkouška

4.A

23.-30.5.2024

9.-13.5.2024

3.-4.4. 2024

4.ChZ30.5.-5.6..2024

14.-17. 5. 2024

3.-4.4. 2024

2PA17.-22.5.2024

7.5.2024

3.-4.4. , 7.5.2024

3PD16.-17.5.20247.5.20243.-4.4. , 7.5.2024
    

Potřebuješ s něčím poradit?


RNDr. Tomáš Metz
zástupce ředitele

metz@zemedelkaolomouc.cz
+420 723 432 703