Jídelníček

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna od 14. 4. 2020 nabízí možnost odběru obědů pro důchodce a cizí strávníky formou krabiček na výdejním místě vchodu do jídelny od rampy (zadní strana budovy školy).

Cena oběda činí 70,00 Kč + 6 Kč obalový materiál (platba obalu hotově).

Výdej bude probíhat do jednorázových nádob, které zajistí jídelna v čase od 11.00 do 12.00 hodin. Po dohodě s vedoucí jídelny mohou být použity jídlonosiče.

Zájemci o stravování se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ telefonicky +420 739 369 009 nebo e-mailem jidelna@zemedelkaolomouc.cz vždy den předem do 12.00 hodin.


Jídelníček (1. 6. - 5. 6.)

Jídelníček (25. 5. - 29. 5.)