Jídelníček

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 8. 2021 dochází k úpravě cen za úplatu stravného:

Žáci snídaně + přesnídávka....Kč 27,00
Žáci oběd...............................Kč 33,00
Žáci večeře + svačina.............Kč 35,00
Celodenní strava žáků............Kč 95,00
Cizí strávníci oběd.................Kč 75,00

INFROMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

  • Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování ( příloha na internetových stránkách školy nebo přímo v kanceláři ŠJ, Gorazdovo nám.1).

  • S touto vyplněnou přihláškou přijít do kanceláře ŠJ k zakoupení za poplatek Kč 100,00 stravovacího čipu (při ukončení stravování záloha bude vrácena).

  • Úhrada stravného se provádí inkasním způsobem, proto je potřeba si u svého bankovního účtu vyřídit „ Povolení k inkasu“. Ve výjimečných případech lze stravu hradit v hotovosti.

  • Přihlašovat ke stravování se můžete již od 23. 8. do 31. 8. 2021 v době od 8,00 do 11,00 hodin. Z důvodu náročnosti začátku měsíce září doporučuji dle možností tuto dobu využít k vyřízení přihlášky ke stravě.