Jídelníček

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna prázdninový provoz zahájí již od 17. 8. 2020, a to formou výdeje do jídlonosiče nebo obalového materiálu (poplatek Kč 6,00) opět na výdejním místě u vchodu do jídelny od rampy (zadní strana budovy školy). Výdej stravy v čase od 11.00 do 12.00 hodin.

Jídelna pro standardní výdej stravy (na talíře) bude otevřena od 31. 8. 2020. Zájemci o stravování se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ telefonicky +420 739 369 009 nebo e-mailem: jidelna@zemedelkaolomouc.cz vždy den předem do 12.00 hodin.


Jídelníček (29. 6. - 3. 7.)

Jídelníček (22. 6. - 26. 6.)