Vyhlášení voleb do školské rady Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc pro období 2024 – 2027

sszz_olomoucŠkolská rada, Úřední deska

Ředitel Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc, U Hradiska 4, v souladu s § 167 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby do školské rady SŠ a oznamuje termín a
místo konání voleb.