Návštěva Vazební věznice v Olomouci na Střední škole zemědělské a zahradnické: Přednáška o činnosti Vězeňské služby ČR

sszz_olomoucStalo se

V pondělí 22. dubna 2024 se v prostorách auly Střední školy zemědělské a zahradnické uskutečnila velmi ojedinělá přednáška zástupců Vazební věznice v Olomouci. Přednáška patří do programu prevence rizikového chování, který realizuje školní poradenské pracoviště.

Velmi zajímavou a interaktivní přednášku zahájil lektor Bc. Dušan Šuba, který žáky seznámil s činností Vězeňské služby České republiky a nastavenou koncepcí vězeňství. Poté se slova ujal vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu, vrchní komisař mjr. Bc. Jiří Vyroubal, který se v užším hledisku zaměřil na práci odborných zaměstnanců v programu zacházení, ale i na samotný výkon služby příslušníků při každodenní práci s vězněnými osobami.

Žáci měli spoustu dotazů, které jim byly následně zodpovězeny, zároveň měli i možnost vyzkoušet si za asistence statného pana dozorce některé donucovací prostředky a vybavení příslušníků určených k provedení služebního zákroku pod jednotným velením nebo eskort s nebezpečnou osobou.

Děkujeme všem přednášejícím nejen za skvělou atmosféru, ale i za cenné informace o Vězeňské službě ČR, které mohou být zároveň motivací pro budoucí povolání.

Ing. Hana Fleischmannová

Ing. Kateřina Neklová