Návštěva Vazební věznice v Olomouci na Střední škole zemědělské a zahradnické: Přednáška o činnosti Vězeňské služby ČR

sszz_olomoucStalo se

V pondělí 22. dubna 2024 se v prostorách auly Střední školy zemědělské a zahradnické uskutečnila velmi ojedinělá přednáška zástupců Vazební věznice v Olomouci. Přednáška patří do programu prevence rizikového chování, který realizuje školní poradenské pracoviště.

Projektový den

sszz_olomoucStalo se

V předvánočním týdnu – v pondělí 18. prosince 2023 se v aule školy uskutečnilo projektové dopoledne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (dále UPOL). V rámci projektu Občanské univerzity – UniON, který UPOL realizuje, nás navštívili studenti univerzity, kteří dobrovolně organizují vzdělávací prezentace na vybraná témata nejen ve školách.

Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2024

sszz_olomoucProjekty

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta představuje nezastupitelný předpoklad
udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu
rozvoje lidské civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy
Evropské unie. Základním předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení
ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé
technicko ekonomické a sociální oblasti.

Zahraniční stáž

Vladana BednářováStalo se

Během jarních prázdnin se paní učitelka odborného výcviku Iva Lexová ze Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci vydala v rámci projektu IKAPOK II na týdenní zahraniční stáž do sousedního Slovenska. Velmi přátelsky ji uvítala Spojená škola sídlící na adrese Bratislavská 44 v Malinově.

Projekt SŠZZ 2023

Vladana BednářováProjekty, Stalo se

Projekt SŠZZ 2023 je spolufinancován Evropskou unií. Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4, zahájila 1. 1. 2023 v rámci Výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I operačního programu Jan Ámos Komenský realizaci projektu SŠZZ 2023 reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003047 Projekt potrvá do 31. 12. 2025 a v jeho rámci budou využity unijní prostředky zejména na financování …