Exkurze ve Vazební věznici v Olomouci – akce v rámci prevence rizikového chování.

sszz_olomoucStalo se

V pátek 9. června jsme se třídou 1PA – obor Podnikání navštívili Vazební věznici v Olomouci, a zároveň olomouckou pobočku Krajského soudu v Ostravě.  Exkurze s odborným výkladem a prohlídkou téměř celého areálu se uskutečnila v rámci prevence rizikového chování, které je na školách velkým problémem. Cílem této akce bylo zvýšení povědomí a informovanosti studentů o vězeňství a soudnictví, a seznámení s reálným prostředím věznice i soudu.

Ve vazební věznici si studenti mohli prohlédnout prostory pro výkon vazby a trestu, návštěvní místnost, vycházkové dvory či prostory k realizaci aktivit a činnosti s vězněnými osobami. V rámci odborného výkladu garanta exkurze mjr. Jiřího Vyroubala, který působí jako vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu, byl žákům představen reálný obraz „života za mřížemi“. Pan mjr. Vyroubal přiblížil svoji práci, podmínky pro výkon vazby a pro výkon trestu odnětí svobody, ale i život lidí, kteří se reálně ve výkonu trestu odnětí svobody nacházejí.

Moderní prostory pobočky krajského soudu s výkladem lektora Bc. Šuby – zase poskytly studentům obraz toho, kdy soud rozhoduje o životě lidí, kteří porušili nebo soustavně porušují zákony ČR. 

Studenti si tuto akci opravdu užili, získali spoustu odborných rad a informací, a zcela jistě si uvědomili, že jejich budoucnost má jiný směr, než s jakým se zde setkali.

Ing. Hana Fleischmannová

Ing. Kateřina Neklová