Květinové umění v plném rozkvětu: Úspěch studentek na floristické soutěži

sszz_olomoucStalo se, Studentské úspěchy

Žákyně 3. ročníku oboru Prodavač květin – aranžér se v druhém únorovém týdnu zúčastnily floristické soutěže na Záhradnické škole Malinovo na Slovensku. Tématem soutěže byl Valentýn a úkolem bylo splnit tři soutěžní disciplíny: vazbu kytice, vypichované srdce z lásky a závěsnou dekoraci. Děvčata si návrhy na jednotlivé disciplíny připravila předem s lehkou pomocí paní učitelky Lexové. Důležitým kritériem bylo dodržení časového limitu. Porota, složená z maďarských a slovenských floristů, hodnotila každou disciplínu zvlášť, a získané body určily celkové umístění. Z 24 účastníků ze Slovenska, Maďarska a České republiky se naše děvčata umístila na 12., 13. a 15. místě.

Jedním z členů poroty byl Tamás Vígh, brněnský florista s maďarskými kořeny. Po skončení soutěže Malinovský Valentýn se osobně věnoval našim děvčatům. Vyzdvihl pozitiva a upozornil na chyby, které ovlivnily jejich hodnocení. Jeho pozitivní přístup, nadšení a láska k oboru byly nesmírně motivující. Valča, Anička a Kačka obdržely nejen cenné rady, ale i návod k dalšímu rozvoji svého osobního portfolia.