Moderní technologie v zemědělství: Roboty a inovace ve stáji ZD Haňovice

sszz_olomoucStalo se

Žáci 2. ročníku oboru Agropodnikání měli vzácnou příležitost během své učební praxe navštívit moderní stáj v ZD Haňovice a nahlédnout do světa robotizace v zemědělství. Tato zkušenost pro ně představovala nejen poučení, ale také inspiraci pro budoucnost.

V samotné stáji ZD Haňovice bylo instalováno osm dojicích robotů, které úplně nahradili manuální práci dojičů. Žáci byli svědky toho, jak se dojení zde odehrává zcela automaticky. Krávy samy přicházejí do dojicího boxu, kde robotická ruka převezme kontrolu. S pomocí laseru identifikuje polohu struků a začne s omýváním. Poté nasadí strukové násadce a monitoruje složení mléka. Pokud senzory objeví zánět v některém ze struků, toto mléko je separováno do speciální nádoby. Po dokončení dojení jsou strukové násadce automaticky sundány a vemeno je desinfikováno.

Další roboty ve stáji mají na starosti udržování čistoty. Pravidelně projíždějí stáj a sbírají výkaly od krav, což přispívá k udržení hygienických standardů. Kromě toho je zde také robot, který se stará o přihrnování krmiva na krmný stůl, čímž usnadňuje práci personálu a přispívá k efektivitě chovu.

Další zajímavostí, kterou žáci viděli, byl nový samojízdný míchací krmný vůz Faresin, který je vybaven dvěma svislými míchacími šneky. Tento vůz je schopen rychle a efektivně připravit směsné krmné dávky podle požadavků zootechnika.

Neméně důležitou součástí exkurze byla návštěva místních skleníků, kde žáci získali pohled do světa moderního zemědělství. Rajčata jsou zde pěstována celoročně za využití odpadního tepla z místní bioplynové stanice, což zajišťuje ekologickou a udržitelnou výrobu bez použití pesticidů.

Celkově lze konstatovat, že tato exkurze byla pro žáky nejen poučná, ale také inspirativní. Poskytla jim pohled na moderní technologie a inovace v zemědělství a zároveň je seznámila s ekologickými a udržitelnými způsoby hospodaření.

Autor článku: Ing. Pavel Spurný