Úspěšné absolvování Zkoušek základního výcviku jezdce

sszz_olomoucStalo se, Studentské úspěchy

V sobotu 31. března se v Třeštině Háj odehrál významný okamžik pro naše žákyně – Nikol Bittnerovou J3 a Natálii Kročkovou J2. Obě úspěšně složily Zkoušku základního výcviku jezdce (ZZVJ).

Natálie Kročková, byla připravovaná v rámci praxe na hlavním pracovišti OV SŠZZ Olomouc ( Dvůr Nové Zámky) s jejím koňským parťákem, kterým byl A1/1 DUKE a Nikol Bittnerová, jenž byla připravována na smluvním pracovišti Horses Háj pod vedením Ladislava Vachutky.

Zkoušky základního výcviku jezdce nejsou jen pouhým testem jezdeckých schopností, ale také zkouškou znalostí péče o koně, etikety v jezdeckém sportu a bezpečnosti při práci se zvířaty. Absolvování těchto zkoušek vyžaduje mnoho úsilí, disciplíny a oddanosti. Nikol Bittnerová a Natálie Kročková se těmto výzvám postavily s nadšením a odhodláním, což se odráží ve vynikajícím výsledku, kterého dosáhly.

Gratulujeme k úspěšnému absolvování ZZVJ přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich jezdecké kariéře. Děkujeme také smluvnímu pracovišti Horses Háj za cennou podporu a vedení, které pomáhá našim žákům dosáhnout tohoto významného milníku.