Slovenské koňské dobrodružství: Pohled české učitelky po stáži v zahraničí

sszz_olomoucStalo se

Na konci března se paní učitelka odborného výcviku Simona Heidenreichová ze Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci vydala na týdenní zahraniční stáž do sousedního Slovenska v rámci projektu IKAPOK II. Její cesta ji zavedla do útulného městečka Ivanka pri Dunaji, kde ji vřele přijala SPOJENÁ ŠKOLA – Ivanka při Dunaji.

„Rádi jsme přenechali volbu hostitelské školy na paní učitelce Heidenreichové, ale klíčovým faktorem pro výběr byla kompatibilita s jejími odbornými zkušenostmi. Jelikož paní učitelka vyučuje odborný výcvik pro obor Jezdec a chovatel koní, bylo důležité, aby hostitelská škola nabízela obory odpovídající jejím odborným zájmům“ říká zástupkyně ředitele Vladana Ondrušková, která na Střední škole zemědělské a zahradnické koordinuje zahraniční mobility projektu IKAPOK II, podle níž byla volba hostitelské školy úspěšná a velmi uspokojivá.

 Zhodnocení stáže přímo od paní učitelky Simony Heidenreichové bylo následující:

Navštívená škola nabízí mnoho zajímavých učebních oborů, mezi kterými jsou pro mě důležité tyto:

  • 3-letý učební obor se výučním listem – Chovatel – chov koní a jazdectví
  • 4-letý učební obor s maturitou – Agropodnikání – chov koní a jazdectví

Praxe probíhá na více místech, hlavním pracovištěm OV je nyní CENTRUM JAZDECKÉHO ŠPORTU Bernolákovo. Škola má také svůj vlastní statek, ale v současné době je v rekonstrukci. Centrum sportu je areál v majetku známého a velmi významného parkurového jezdce, trenéra a obchodníka s koňmi Juraje Hanulaye, který se spolu se svým otcem řadí mezi významné legendy jezdeckého sportu nejen na Slovensku, ale i v bývalém Československu.

Stáž spočívala ve sledování práce učitelů OV a výměně zkušeností. Při každé činnosti jsem podvědomě porovnávala nároky na dovednosti a vědomosti žáků na Slovensku a v Česku. Diskutovala jsem s profesionálními ošetřovateli a jezdci o současné situaci v chovu koní a jezdeckém sportu a s učiteli OV o práci s žáky a koňmi.

Pracoviště v Bernolákově je velmi pěkné. Má krásné stáje s prostornými boxy, velkou halu o rozměrech 30×70 metrů, malou halu na lonžování o rozměrech 15×40 metrů, prostorné kolbiště s parkurovým materiálem a pěkné sociální zázemí. Škola může využívat 5 až 7 malých výběhů o rozměrech cca 20×30 metrů.

Pro výuku žáků mají k dispozici 18 školních koní a 2 soukromé koně. K výuce jízdy na koni využívají 6 až 7 hodných, zkušených starších koní. Odpoledne mohou žáci školy navštěvovat jezdecký a voltižní kroužek.

Jednou z činností, kterými se SŠ Ivanka pri Dunaji pyšní, je jedinečný jezdecký kroužek, který spadá přímo pod patronát Ing. Katariny Kubišové, ředitelky školy. Je zaměřen na děti a juniory, kteří se pod vedením zkušených UOV, například Paľa Zagaty, učí jezdit na školních koních. Členové kroužku díky svému talentu a odhodlání reprezentují nejen školu, ale také Slovenskou republiku na mezinárodních závodech, včetně mistrovství světa.

Během své stáže jsem měla možnost sledovat výuku žáků 2. ročníku tříletého učebního oboru. Každý den měli podobný harmonogram, který zahrnoval pohybování koní, správné používání pomůcek a jízdárenské cviky. Začátečníci byli vedeni na lonži, zatímco pokročilejší žáci již samostatně jezdili na koni. Během jízdy se věnovala maximální pozornost bezpečnosti, což je v této oblasti velmi důležité.

Po úspěšném dokončení jezdecké výuky následoval běžný ranní režim, včetně místování, úklidu ve stáji a před ní, čištění koní po jízdě a vybírání výběhů. Žáci měli také přestávku na svačinu, aby nabrali nové síly pro další výuku. Celková doba výuky nepřesahovala 6 hodin a školní autobus poté odvezl žáky zpět na internát nebo na zastávku veřejné dopravy.

Je skvělé, že škola disponuje svými vlastními ošetřovateli, krmivem a stelivem, což usnadňuje žákům získat praktické zkušenosti v péči o koně. Spolupráce s panem Hanulayem, který se specializuje na skokovou přípravu koní, je také velkou výhodou pro žáky, kteří mohou sledovat jeho práci a získávat cenné informace a zkušenosti

Je však škoda, že není možné srovnat dovednosti a znalosti žáků z různých ročníků, aby se zjistilo, jaká je úroveň výuky a jak se může vylepšit. Je třeba si uvědomit, že práce s koněm je náročná a podceňování této profese je neoprávněné. Je důležité, aby studenti měli jasnou představu o tom, co od povolání ošetřovatele koní očekávat a co bude od nich vyžadováno.

Je skvělé, že dochází k výměně zkušeností mezi školami a že se snažíme najít způsob spolupráce. Vzhledem k nedostatku dobrých ošetřovatelů koní je spolupráce mezi školami a výměna zkušeností klíčová pro vzdělávání budoucích odborníků.

V neposlední řadě jsem byla velmi potěšena nabídkou Ing. Kataríny Kubišové, ředitelky Spojené školy Ivanky při Dunaji, na spolupráci mezi našimi školami. Doufám, že se nám podaří nabídku nějakou formou realizovat.

Paní Ondrušková shrnula, že paní učitelka Heidenreichová byla nadšená z výběru hostitelské školy, která splnila všechna očekávání a potřeby projektu. Velmi si pochvalovala širokou nabídku aktivit a výukových metod, které hostitelská škola nabízela. Zejména si cenila možnosti získat nové nápady a inspiraci pro výuku v jejím oboru.

Paní učitelka Heidenreichová také ocenila přístup kolegů na hostitelské škole, kteří byli velmi vstřícní a ochotní pomoci s jakýmkoli problémem. Byla ráda, že se mohla seznámit s novými lidmi a vytvořit nové kontakty, které mohou být užitečné pro budoucí spolupráci a projekty.