Nultá hodina autoškoly

sszz_olomoucStalo se

V pátek 10. listopadu 2023 se v prostorách školy uskutečnila preventivně vzdělávací akce s názvem „Nultá hodina autoškoly“, která byla zaměřena na rizikové chování v dopravě.   

Projekt, na kterém se podílejí policisté ČR spolu s koordinátorem BESIP, dopravním psychologem a hasiči, je cílen prioritně na žáky středních škol, kteří se připravují na získání řidičského oprávnění, zároveň má také upozornit mladé začínající řidiče na rizika a faktory, které ovlivňují řízení motorových vozidel.  

Žáci se během čtyřhodinového bloku přednášek seznámili s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích – platnou od 1. ledna 2024, dále se dozvěděli o průběhu silniční kontroly, jaká oprávnění mají policisté při silniční kontrole, jak se zachovat při dopravní nehodě, zároveň byli poučeni o důležitosti správného zajištění místa nehody, vytvoření záchranné uličky, výběru autoškoly nebo jak poskytnout první pomoc zraněné osobě.  

Přednášky všech zúčastněných odborníků z praxe byly poučné a inspirativní, proto věříme, že přispěly k výraznějšímu respektování a dodržování pravidel silničního provozu. 

Děkujeme všem účastníkům preventivní akce, a nejen jim přejeme cestování s úsměvem a bez nehod. 

Za odborný tým:

BESIP Ministerstva dopravy – Ing. Miroslav Charouz

Policie ČR Olomouckého kraje – oddělení tisku a prevence – poručík Bc. M. Váňa, praporčík Bc. Lenka Jořenková

HZS Olomouckého kraje – Klára Beranová, DiS.

Dopravní psycholog –   PhDr. Alois Hudeček

Za tým školního poradenského pracoviště:

Ing. Hana Fleischmannová – metodik prevence  

Ing. Kateřina Neklová – výchovný poradce