Sklizeň chmele

sszz_olomoucStalo se

Třídy 3.A a 4.A se ve své odborné praxi 10. září 2020 zúčastnily exkurze v zemědělském podniku Tršická zemědělská a. s.
pod dozorem Ing. Milan Drimaj (část mechanizace) a Ing. Pavel Tóth (část pěstování rostlin, posklizňová úprava) za účasti úsekové agronomky zmíněného podniku.
Společnost obhospodařuje 1300 ha zemědělské půdy a 60 ha chmelnic. V sortimentu jsou odrůdy Žatecký poloraný červeňák, Premiant a Sládek. Akce přinesla studentům mnoho nových znalostí a hlavně si vyzkoušeli, co vše taková sklizeň obnáší.

Průběh akce začal v podniku nakládáním vaků se sušeným chmelem pro cílového spotřebitele, pivovar v Německu. Pro potravinářství a farmaceutický průmysl jsou stěžejní sklízené samičí hlávky s obsahem významných látek. Dále se pokračovalo na poli ve chmelnici, kde se mechanizací se chmelová réva odřízla, strhla a uložila na vyprazdňovací návěs za traktorem. Ručně se pak strhly zbytky, s čímž pomohli i naši žáci. Návěs umožňuje odvoz stržených chmelových rév o hmotnosti až 1,5 tuny.
Proces pokračoval na stacionární česačce opět v podniku, kde se jednotlivé rostliny chmele navěsily na dopravníkový pás vedoucí k česacímu stroji. Chmelové hlávky očesané pomocí česacích prstů se následně čistí na válečkovém sítu a také proudem vzduchu (odsávání nečistot) a putují do sušičky. V kontinuální sušičce jsou čerstvě sklizené hlávky sušeny při 50 – 60 °C po dobu 6 – 8 hodin na vlhkost 5 – 7 %. Na konci sušičky je zvlhčovací komora (hlávky jsou zde po sušení pomocí vodní mlhoviny zvlhčeny na konečnou vlhkost 10 – 12 %) a také probíhá kontrolní měření vlhkosti. Dále se hlávky chmele sypou, lisují, balí a označují do vaků o hmotnosti 50 kg.